DISCLAIMER

Op het gebruik van onze website is deze disclaimer van toepassing. Door onze website of de daarop vermelde informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. 

Collar Your Dog 
CYD is de handelsnaam van Collar Your Dog, statutair gevestigd aan de Burgemeester Reedekerstraat43, 8881 BZ West-Terschelling (KvK-nummer 63035278). CYD is telefonisch bereikbaar op +31 (0)6 46 44 2452, en per e-mail op info@collaryourdog.com

Gegevensverwerking

Transparant, betrouwbaar en persoonlijk 
Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. We zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Onlinebestellingen
Bij onlinebestellingen vragen we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens om de bestelling uit te kunnen voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Uw gegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk voor het uitvoeren en afhandelen van uw bestelling. 

Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server met een SSL encryptie-protocol. 

Geen verkoop aan derden
Voor het overige gebruiken wij uw gegevens uitsluitend met uw toestemming. We stellen uw gegevens niet aan derden ter beschikking. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien dit wettelijk van ons wordt geëist. 

 

Inzage of correctie
U kunt ons op ieder moment verzoeken om inzage of correctie van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op via info@collaryourdog.com of telefonisch via +31 (0)6 46 44 2452. 

Cookies
Op onze website maken we gebruik van zogeheten ‘cookies’. Dit zijn kleine bestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. 

We maken alleen gebruik van analytic cookies, door het websitebezoek te meten met Google Analytics. Alleen wij hebben toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Bijna alle cookies die door Google Analytics worden geplaatst worden vanzelf verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. 

Informatie
De informatie op onze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan onze website typefouten of andere onvolledigheden bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie van onze website. Evenmin garanderen wij dat onze website foutloos of ononderbroken functioneert. We accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van onze website. 

Intellectuele eigendomsrechten
Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is daarom niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Het is wel toegestaan informatie van deze website af te drukken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. 

Online communicatie
Wij garanderen niet dat naar ons verstuurde e-mails, berichten via het contactformulier of de webshop tijdig door ons worden ontvangen en verwerkt. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat verwerken daarvan. 

Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om de informatie op deze website zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen. 

Toepasselijk recht
Op het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website kunnen ontstaan. 

Contact

Collar Your Dog

Burgemeester Reedekerstraat 43

8881BZ

West-Terschelling

T +31 646442452

info@collaryourdog.com

www.collaryourdog.com